Firmast

OÜ Lartim on erakapitalil põhinev firma, mis pole omandisuhetes ühegi ravimite hulgimüüjaga. Oleme hoidnud oma hinnad kliendisõbralikul tasemel ja püüame pakkuda alati ostja vajadustest lähtuvat kaubavalikut.

Põhiapteegiks on Ülejõe Apteek, millel on 3 haruapteeki SPA Hotel Viikingis Pärnus, Sindi Konsumis ja Tõstamaa Tervisekeskuses. OÜ Lartimile kuuluvad veel apteegid Pärnu-Jaagupis, Audrus ning Tervisekauplus Pärnus.

Kokku töötab meil 20 töötajat, nendest 11 proviisorit ja 3 farmatseuti.

  

Ajalugu

Ülejõe apteegi ajalugu

Ülejõe apteegi ofitsiin 1968 a.

Ülejõe Apteegi ajalugu saab alguse 1. juulist 1925, kui Jänesselja tänaval (praegu Tallinna maantee) avati apteek.

Aga juba  1903. Aastal kurtis „Postimees”,et umbes 7000 elanikku teispool jõge on jäämineku ajal arstidest ja apteekidest hoopis ära lõigatud, muul ajal aga tuleb nii mõnelgi paar versta abi ja rohu järele joosta.Ülejõe apteegi Jannseni 9 maja 1973.a

1931 aastal sai apteegi uueks asukohaks Jannseni 9 maja, kus tegutsetigi 2002 aastani. Pärnu Ülejõe linnaosas kaua aega ainus apteek on erinevatel aegadel kandnud erinevaid nimetusi: Lipsoni pärijate apteek, Ülejõe nr.3, Pärnu apteek nr.91,Ülejõe apteek nr.91.

Rahva hulgas oli aga alati tuntud kui Ülejõe apteek. Alates 1. Juulist 2002 asub apteek uuel aadressil Jannseni 7a majas, kus ennem oli linna ujula.

YL_Retsept3_2YL_Retsept3_1

YL_Retsept4_1 YL_Retsept4_2

 

Pärnu-Jaagupi Apteegi ajalugu

Pärnu-Jaaagupi apteek 1950-ndatel
Richard Walcker avas oma majas Pärnu-JaagupiRetseptaar-proviisor Adeele Näks 1971. aastal (A. Peetsoni foto) kiriku juures apteegi 15.oktoobril 1901 ja juhtis apteeki seal 24 aastat. Peale tema tema surma palkas lesk apteeki juhtima erinevaid juhatajaid , kuni müüs 1930.aastal omandi Ernst Valterile.  1940-44 oli apteegi juhatajaks farmaatsiadoktot Karl Rähesoo.

Sisevaade Pärnu-Jakobi apteeki 1929. aastal

1950.a viidi apteek üle Pärnu mnt.6 asuvasse majja, kus ruumid olid väga väikesed. Apteek varustas ravimitega Pärnu-Jaagupi Haiglat ja Libatse Kopsutuberkuloosihaiglat. Väga palju tuli valmistada pulbreid jt. ekstemporaalseid ravimeid.

1960.a sai apteek oma käsutusse praeguse hoone ja 1966.aastast määrati juhatajaks prov. Kersti Pikk, kes töötas siin kuni 2012.a juulini.

  

Audru apteegi ajalugu

Algselt tegutses Audru apteek koos Liiva haiglaga mõisatööliste majas Audru lähedal.

1970. kolis apteek Audrusse.